Menu
Winkelwagen

Stella Sonos I Am That I Am

Stella Sonos I Am That I Am
Nieuw
Stella Sonos I Am That I Am
€19,99
Excl. BTW: €16,52
  • Verzending: Binnen 2-5 werkdagen
  • Merk: Stella Sonos
  • Artikelnummer: NWCD 706
  • EAN: 0767715070628

Stella Sonos I Am That I Am

Stephanie Kirkham en Dean Wagg (Stella Sonos) hebben deze CD opgenomen met behulp van Tibetaanse schalen, windgongen, 528 Hz stemvorken en Sjamanistische drums. Het eerste nummer is een levendige chakraversterkende meditatie van slechts tien minuten, perfect voor als de tijd beperkt is. Zachte stemmen bieden een engelachtige achtergrond voor de gesproken woorden, die de luisteraar door een clearing affirmatie leiden naar een verlichtende kristallijne ster meditatie, eindigend met aarding naar de aarde en verbinding met de hemel. Track twee is een zee van kalmerende stemmen die bewegen in en rond de helende 528Hz stemvorken, waardoor een opbeurend en verrukkelijk nummer ontstaat, dat een gevoel van verbinding met onze spirituele essentie biedt. Op track drie wordt de versterkende zin 'I Am That I Am' gedurende twintig minuten gebruikt als een zacht gesproken mantra, terwijl de achtergrondstemmen, het klokkenspel en de schalen bewegen van Wortelchakra noot C naar Kroonnoot B. Het vierde en laatste nummer is ideaal voor zelfheling en als begeleiding voor genezers die van de Wortel naar de Kroon werken. De muziek laat iets minder dan drie minuten toe op elk energiepunt terwijl de klanken van de schalen en het klokkenspel subtiel overgaan in de corresponderende noot van elk chakra. Totale tijd: 60:00

Tracklist Stella Sonos I Am That I Am:

01 Crystalline Star
02 Universal Love Frequentie 528Hz
03 I am that I am
04 Chakra Healing


Tekst op hoesje:
Stephanie Kirkham and Dean Wagg (Stella Sonos) recorded this CD using Tibetan Bowls, wind chimes, 528 Hz tuning forks and Shamanic drums. The first track is a vibrant chakra boosting meditation taking only ten minutes to complete, perfect for when time is limited. Gentle voices provide an angelic backdrop for the spoken words, guiding the listener through a clearing affirmation into an illuminating crystalline star meditation, finishing with grounding to Earth and connecting to the heavens. Track two is a sea of calming voices moving in and around the healing 528Hz tuning forks making an uplifting and delightful track, offering a sense of connection to our spiritual essence. On track three, the empowering phrase ‘I Am That I Am’ is used as a softly spoken mantra for twenty minutes while the background voices, chimes and bowls move from Root chakra note C to Crown note B. The forth and final track is ideal for self-healing as well as an accompaniment for healing practitioners working from Root to Crown. The music allows just under three minutes at each energy point as the sounds of the bowls and chimes change subtly into each chakra’s corresponding note. Total time: 60:00